INSCRIPTIONS FESTIVAL NEXT STEP

Cesta tam

Cesta zpět

UBYTOVÁNÍ

Choisissez un logement
Supplément

REMARQUES

récapitulatif de paiement

Druh programu
CELKEM ZAPLATIT

Zaplatím nyní

Mode de paiement

Po potvrzení registrace budeš vyzván k on-line platbě

IBAN :
Code BIC :
Při převodu uveď, prosím, referenci tvojí registrace

1. Uveď na rubu šeku referenci tvojí registrace
2. Šek ve prospěch
3. Odeslat na :